Kontakt

Správa farnosti

Farár: Mgr. Ján Ragula
Kaplán: Mgr. Štefan Smetana
Na odpočinku: Ing. Imrich Végh

Farský úrad

Farská 5, Pezinok , 90201
(033) 641 22 70 , (033) 641 29 56

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok 17:30-18:30
Streda 10:00-10:30 15:30-16:30
Štvrtok
Piatok 15:30-16:30

V súrnych prípadoch sa na nás môžete obrátiť po sv. omšiach v sakristii dolného kostola.

V prikázané sviatky je kancelária zatvorená.
Naliehavé záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme aj mimo úradných hodín.

Adresa

Farská 5 , Pezinok

Bankové spojenie

Pre potreby farnosti:
SK29 5600 0000 0066 0195 1001
Na opravu farského kostola:
SK39 7500 0000 0040 0966 2930