Farský kostol: Nanebovzatia Panny Márie

Trojloďový gotický Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie (dnes Nanebovzatia Panny Márie) bol postavený v 14. storočí. Pôvodne nemal vežu a okolo neho sa rozprestieral cintorín. Z gotického zariadenia sa zachovala len polygonálna kupa krstiteľnice a epitaf grófa Juraja z roku 1426. V kostole sa tiež nachádza vzácna renesančná kazateľnica z roku 1523. Prvú zmienku o …


Sväté omše

Pondelok-Sobota
   Nedeľa a Sviatok (Svätá omša je len počas štátnych sviatkov)
     Sviatok (Svätá omša je len v pracovných dňoch)

       Vysvetlívky

       Zimný čas
       Letný čas

       Dolný kostol: Premenenia Pána

       Dolný kostol

       Keď bol v roku 1655 magistrát mesta celkom v rukách evanjelikov, títo sa rozhodli postaviť si kostol. Postavili ho na mieste starej radnice, čiže na mestskom pozemku, pričom použili na stavbu mestské kamene, vápno, tehly a povozy, určené na stavbu hradieb. Keď zbierky nevyniesli potrebné financie, siahli na mestské peniaze a na dôchodky z majetkov katolíckeho kostola, ktoré stále užívali. …


       Sväté omše

       Pondelok-Sobota
       • 7:00
       • 17:00
       • 19:00
       • Pondelok-Piatok
        Zimný čas
       • Pondelok-Piatok
        Letný čas
       Nedeľa a Sviatok (Svätá omša je len počas štátnych sviatkov)
       • 7:00
       • 9:00
       • 11:00
       • 17:00
       • 19:00
       • Zimný čas
       • Letný čas
       Sviatok (Svätá omša je len v pracovných dňoch)
       • 7:00
       • 9:00
       • 17:00
       • 19:00
       • Zimný čas
       • Letný čas

       Vysvetlívky

       Zimný čas
       Letný čas

       Kapucínsky kostol: Najsvätejšej Trojice

       Kapucínsky kostol

       Kapucíni prišli do Pezinka ako rekatolizačná rehoľa v roku 1674. Do Pezinka ich uviedol 10. júna sám ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcsényi. Do užívania dostali Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie, pričom novým farským kostolom sa stal Dolný kostol, odobraný evanjelikom. Kapucíni spočiatku bývali v dome Pavla Spacaja, neskôr im mesto prenajalo osobitný dom. Tieto priestory užívali až do …


       Sväté omše

       Pondelok-Sobota
       • 6:00
       • 18:00
       Nedeľa a Sviatok (Svätá omša je len počas štátnych sviatkov)
       • 8:00
       • 10:00
       • 18:00
       Sviatok (Svätá omša je len v pracovných dňoch)
       • 6:00
       • 18:00

       Vysvetlívky

       Zimný čas
       Letný čas

       Cajla: Kostol Povýšenia sv. kríža

       Cajla: Kostol Povýšenia sv. kríža

       Cajlania spočiatku chodili do Kostola sv. Jozefa v zaniknutej dedine Zumberg  V roku 1740 si postavili vlastný kostol a to bol dôvod na neskoršie zbúranie zumbergského kostola v roku 1824. Interiér tohto zumbergského kostola bol odovzdaný aj do nového kostola na Cajle. Spočiatku nový cajlanský Kostol Povýšenia sv. Kríža tvorila iba jedna malá loď so sanktuáriom. V 19. storočí pristavali vežu. …


       Sväté omše

       Pondelok-Sobota
       • 18:00
       • Streda
       Nedeľa a Sviatok (Svätá omša je len počas štátnych sviatkov)
       • 11:00
       Sviatok (Svätá omša je len v pracovných dňoch)
       • 17:30
       • 18:30
       • Letný čas
       • Zimný čas

       Vysvetlívky

       Zimný čas
       Letný čas

       Kaplnka svätého Lukáša

       Kaplnka svätého Lukáša

       Po roku 1989 sa v psychiatrickej nemocnici sväté omše celebrovali na chodbe ústavu. Nová Kaplnka sv. Lukáša bola postavená až v roku 1994 ako samostatne stojaca budova, prestavaná z bývalej kotolne. Posvätil ju 30. septembra Mons. Dominik Tóth, trnavský pomocný biskup a generálny vikár. Autorom reliéfu sv. Lukáša na štíte budovy je Emil Venkov. Vnútro kaplnky tvorí drevený obetný stôl, …


       Sväté omše

       Pondelok-Sobota
       • 15:30
       • Sobota
       Nedeľa a Sviatok (Svätá omša je len počas štátnych sviatkov)
         Sviatok (Svätá omša je len v pracovných dňoch)

           Vysvetlívky

           Zimný čas
           Letný čas