Máriina légia

Mariina Legia Pezinok

Máriina légia je modlitbové a apoštolské spoločenstvo katolíckych laikovVo farnosti Pezinok pôsobí už 25 rokov.

Máriina légia vznikla 7.septembra 1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ Boží sluha Frank Duff vychádzal z diela svätého Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu:  „O pravej úcte k Panne Márii“.

Légia je zastúpená v takmer každej krajine, má viac ako tri milióny aktívnych členov a viacnásobný počet pomocných – modliacich sa členov.

Naše prezídium v Pezinku má v súčasnosti 9 aktívnych členov a viac ako 500 pomocných modliacich sa členov.

Cieľom légie je prehlbovanie náboženského života posväcovanie vlastných členov a duchovný rast členov farnosti. Légia slúži cirkvi a pod cirkevným vedením v jej trvalom boji o spásu sveta proti temným silám zla. Legionári sa zasväcujú Pánu Ježišovi rukami Panny Márie v úkone tzv.  úplného odovzdania“ (totus tuus), ktoré bolo aj heslom pontifikátu Svätého Otca Jána Pavla II.

Pomocným – modliacim sa členom  môže byť každý kresťan katolík, ktorý sa na úmysel légie denne modlí päť desiatkov posvätného ruženca a modlitbu legionára Tesseru. Tesseru môže získať od aktívneho legionára.

Aktívnym členom môže byť každý kresťan katolík, ktorý verne praktizuje svoje náboženstvo a má túžbu plniť svoju úlohu v apoštoláte katolíckej cirkvi. Zloženiu sľubu aktívneho legionára predchádza 3 mesačné skúšobné obdobie. Aktívny člen sa pravidelne raz týždenne zúčastňuje na stretnutí prezídia, vykonáva týždenne  apoštolát v dĺžke 2 hodiny a denne sa modlí sa modlitby z Tessery.

25 rokov Máriinej légie vo farnosti Pezinok je čas modlitby a práce pre našich blížnych. Čas odovzdania sa do rúk Matky Božej. Po jej vedením pomáhať tam, kde sme poslaní. Do rodín, do zariadení pre starých a chorých ľudí, do nemocníc a všade tam, kde modlitba, povzbudenie, slová nádeje a pochopenia pomáhajú niesť kríž.

Stretnutie prezídia spoločenstva sa koná v priestoroch fary, pravidelne v utorok o 16,00 hod. letnom období alebo o 15,00 hod. v zimnom období.

Srdečne pozývame každého kresťana katolíka, ktorý má lásku k Panne Márii a túžbu byť tu aj pre iných ľudí, aby medzi nás prišiel a mohol tak pri spoločnej modlitbe a apoštoláte skúmať, či práve on nemá povolanie pre túto náročnú, ale krásnu službu.

Ďalšie informácie môžete získať počas stretnutí prezídia, alebo pri osobnom rozhovore s členmi prezídia.

 

Prezídium Máriinej légie
Matky Božej milosti, Pezinok

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešene prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov