Modlitby Matiek

Modlitby Matiek

Modlitby matiek (MM) sa začali v 1995 v Anglicku a za necelé dva roky sa rozšírili bez akejkoľvek reklamy do celého sveta. Dnes sú skupinky modliacich sa matiek v mnohých (viac ako 80) krajinách sveta. Matky sa spájajú v modlitbách s ostatnými matkami, a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb. Modlitby matiek sú cestou úplného odovzdania …


Modlitby Otcov

otec

  Stretnutie sa uskutočňuje každú stredu o 21.00 v MC MaMaTaJa. Tematicky stretnutie vychádza z knižky Modlitby otcov, ktorú je možné zapožičať – pravidelný účastník dostane vlastnú knižku. Priebeh : Úvodná modlitba + úmysel každého účastníka Zamyslenie sa nad témou Ďalšie modlitby s úmyslom Chválospevy – čítanie Žalmov následne zdieľanie ako ma oslovil daný žalm (veľmi zaujímavá …


Ružencové bratstvo

RUŽENCOVÉ BRATSTVO je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ružencové bratstvo pri farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bolo založené v …


Spevokol Káčko

Spevokol Kacko

V septembri roku 1996 pri kostole bratov Kapucínov v PK vznikol z iniciatívy brata Mareka / ktorý mával v tom čase detské sväté omše/ detský spevokol – „Káčko“. Ako deti rástli a pribúdali nové, pôvodne detský spevokol sa rozrastal o mládežníkov a postupom času sa k nemu pridávali aj rodičia. Od roku 2000 okrem detských piatkových sv. omší pôsobí spevokol aj na …


Tretí rád sv. Františka

Terciari-Pezinok

Miestne bratstvo Františkánského svetského rádu pri kláštore kapucínov v Pezinku. Terciári (lat.) sú členmi tretích rádov pri niektorých katolíckých reholiach. Na rozdiel od rehoľníkov (1. rádu) a rehoľníčok (2. rádu) sú väčšinou laikmi. Nežijú v kláštoroch, ale stretávajú sa v spoločenstvách, t.j. v bratstvách, a tak isto ako rehoľníci, prechádzajú od postulátu cez noviciát až …