31.12.2017 – 7.1.2018

 • Zajtra, na prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše vo všetkých kostoloch farnosti ako v nedeľu. Nový rok začneme vzývaním Ducha Svätého. Po sv. omšiach bude zajtra novoročná farská ofera.
 • V sobotu, na prikázaný sviatok Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný Troch kráľov, budú sv. omše vo všetkých kostoloch farnosti ako v nedeľu. Pri sv. omšiach posvätíme trojkráľovú vodu a tabuľky na požehnanie domov, v ktorých budú umiestnené.
 • V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom posviacať príbytky (najmä nové alebo prerobené). Kto má záujem, môže sa prihlásiť v priebehu týždňa po sv. omšiach v sakristii.
 • Ďakujeme všetkým deťom a sprevádzajúcim osobám, ktorí sa zapojili do vianočnej koledníckej akcie Dobrá Novina. Ďakujeme aj rodinám, ktoré koledníkov prijali i všetkým ostatným dobrodincom. V našej farnosti sme vyzbierali 1.820,- €, ktoré poputujú na konkrétne projekty pomoci do chudobných oblastí Afriky.

Oznam arcidiecézy:

 • V stredu 3. januára 2018 sa uskutoční o 20.00 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Ženích z Piesne piesní (Pies 2, 8-14).

24.12. – 31.12.2017

 • Po sv. omši si môžete odpáliť Betlehemské svetlo vo vestibule kostola.
 • Nakoľko je dnes Štedrý deň, večer o 1800 h. sa zjednotíme pri modlitbe Anjel Pána a začneme Štedrú večeru. O polnoci sa zídeme v kostole osláviť narodenie Krista. Polnočné sv. omše budú v oboch kostoloch presne o polnoci. Kto by mal záujem prísť na sv. omšu skôr, na Cajle a vo Vinosadoch budú sv. omše o 2200 h.
 • Zajtra, na cirkevne prikázaný sviatok Narodenia Pána, budú sv. omše vo všetkých kostoloch ako v nedeľu. Po sv. omšiach bude vianočná farská ofera.
 • Na Božie Narodenie popoludní o 1530 h. bude v kapucínskom kostole Jasličková pobožnosť, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • Aj v utorok, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše v oboch kostoloch ako v nedeľu.
 • Na sviatok sv. Štefana popoludní od 1400 h. budú deti koledovať Dobrú novinu. Aj rodiny, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu prijať koledníkov a chcú finančne podporiť Dobrú novinu, môžu odovzdať svoj príspevok v sakristii dolného i kapucínskeho kostola. Viac informácií nájdete na www.dobranovina.sk.
 • Predajňa náboženskej literatúry na fare bude počas vianočných sviatkov zatvorená. Otvorená bude opäť 12. januára.
 • Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej Rodiny, si manželia budú môcť obnoviť manželské sľuby pri všetkých svätých omšiach. Odporúčame preto manželom prísť na sv. omšu spoločne a sadnúť si pekne vedľa seba.
 • Na budúcu nedeľu je zároveň posledný deň kalendárneho roka. Sv. omše budú ako v nedeľu. Poďakujeme pri nich spevom „Te Deum“ za všetky dobrodenia, ktoré sme od Pána v roku 2017 dostali. Silvestrovská pobožnosť bude na záver večernej sv. omše.