Život kresťana je požehnaný sviatosťami, ktoré založil Ježiš Kristus. Sviatosti sa dotýkajú všetkých dôležitých momentov nášho života. Predpokladajú a posilňujú našu vieru, sú znakmi milostí, posväcujú celý náš život. Sviatosti znamenajú Boží záujem o mňa.

Sviatosti prijímame v spoločenstve Cirkvi, konkrétne v našej pezinskej farnosti, ktorá je súčasťou bratislavskej arcidiecézy.

Príprava k sviatostiam a ich realizácia sa má uskutočniť vo vlastnej farnosti veriaceho, teda v tej farnosti, v ktorej skutočne býva. V opačnom prípade je potrebný súhlas vlastného farára.

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Krst je základom kresťanského života, je bránou do Cirkvi a otvára prístup k ostatným sviatostiam. Je odpoveďou človeka na Božie volanie, preto človek musí povedať svoje slobodné „áno“. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia. Krst dieťaťa Krst detí predpokladá, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do viery a kresťanského …