Ad Una Corda

Ad Una Corda

Venujeme sa predovšetkým interpretácii klasickej i modernej chrámovej hudby a jej spopulárneniu. Za sebou máme celý rad aktivít, najmä koncertov, súťaží a festivalov. Koncertovali sme v 15 európskych krajinách, USA i v Izraeli. Spolupracujeme aj s profesionálnymi hudobnými telesami ako Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Štátny komorný orchester Žilina či Slovenský komorný …


Centrum pre rodinu – Pezinok

Centrum pre rodinu – Pezinok je spoločenstvo rodín hľadajúcich blízkosť Boha, ktoré je v službe Bohu a Cirkvi prostredníctvom mnohých aktivít vo farnosti, v meste Pezinok, jeho okolí, aj v Bratislavskej arcidiecéze. Je občianskym združením. Buďte svätí, lebo ja som Svätý!“ 1Pt 1,16 – človek, ktorý sa stretol s Kristom, nemôže zostať  takým, aký je. …


Komunita bratov kapucínov

Kostol kapucinov Pezinok

Sv.omše: V týždni o 6:00h. a 18:00.h. V nedeľu 8:00.h., 10:00h, 18:00h. Každá nedeľná sv.omša o 10:00.h., „desina,“ je od jej vzniku nazývaná ako rodinná sv.omša. Je priestorom pre rodiny s deťmi, ktorým býva prispôsobená homília, spev, či iné prvky sv.omše. Piatkové večerné sv.omše sú „detské“, (okrem prázdnin), t.z. za účasti detí, hlavne zo stretiek. …


Máriina légia

Mariina Legia Pezinok

Máriina légia je modlitbové a apoštolské spoločenstvo katolíckych laikov. Vo farnosti Pezinok pôsobí už 25 rokov. Máriina légia vznikla 7.septembra 1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ Boží sluha Frank Duff vychádzal z diela svätého Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu:  „O pravej úcte k Panne Márii“. Légia je zastúpená v takmer každej krajine, má viac ako tri milióny aktívnych členov a viacnásobný …


Modlitba Taizé

Taize Pezinok

Modlitba v duchu ekumenického spoločenstva bratov z Taizé otvorená pre všetky generácie   „…Spoločenstvu so živým Bohom nič tak neprospieva ako spoločná meditatívna modlitba s jej vrcholom – piesňou, ktorá sa predlžuje a pokračuje v tichu srdca, keď sa ocitáme sami. Keď prostredníctvom jednoduchej krásy symbolov vnímame Božie tajomstvo, keď ho nedusí nadmiera slov, vtedy nás spoločná modlitba, vzdialená …