Viera a svetlo

Viera a Svetlo je ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov. ktorého súčasťou je pezinské spoločenstvo sv. Kláry. 17. októbra 2009 bolo naše spoločenstvo prijaté medzi ostatné spoločenstvá Viery a Svetla na Slovensku. Na Slovensku sme zatiaľ najmladším spoločenstvom. Stretávame sa pravidelne, raz za mesiac, druhú sobotu v mesiaci, aby sme sa …